پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 272131
5 مصوبه براي حمايت از بورس در دولت تصويب شد
تاریخ انتشار : 1403/03/13 08:48:40
نمایش : 61
رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت که ۵ مصوبه براي حمايت از بورس در دولت تصويب شده که به زودي اعلام مي شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، داود منظور رئيس سازمان برنامه نامه و بودجه در نشست خبري گفت: براي همسان سازي حقوق بازنشستگان از اول سال اجرا خواهد شد و هر وقت ابلاغ شود. از اول سال اعمال خواهد شد.

وي در مورد سهم بودجه فرهنگي گفت؛ يک درصد بودجه سازمان‌ها و شرکت‌ها و بانک‌هابا سرجمع ۳۰ همت به فرهنگ اختصاص مي يابد.
وي در مورد طرحهاي عمراني گفت: ۲۰۰۰ طرح به بهره برداري رسيد که ۱۰۰۰ طرح درسفر رئيس جمهور راه افتاد.
به گفته منظور سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴۰ همت، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۸۸ همت و سال قبل ۳۰۹ همت به، طرحهاي عمراني اختصاص يافت.
وي گفت: سهم اوراق از تامين مالي دولت از ۱۴ درصد به ۵.۵ درصد رسيد.
به گفته وي ۵۵۰ همت ارزش روز دارايي طرحهاي افتتاح شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه در مورد معافيت مالياتي شرکت‌ها گفت: رويکرد ما در نظام تقنين اين است که قانون دائمي در بودجه اصلاح نشود. متاسفانه گاهي شور و هيجان در مجلس باعث تعرض به قوانين دائمي مي شود، نمي توانيم معافيت دائمي را نمي توان لغو کرد، اميد هست اصلاحيه معافيت در مجلس در شوراي نگهبان تصويب شود و اعتماد مردم به بورس برگردد.
در هفته قبل ۵ مصوبه براي حمايت از بورس در دولت تصويب کرديم که به زودي اعلام مي شود.
وي گفت: در بند س تبصره ۶ قانون بودجه مصوب مجلس شد و معافيت شرکت‌هاي بورس حذف شد که باعث ريزش بورس و عدم پيش بيني پذيري اقتصاد شد ، ما مطمئن هستيم اين اصلاح خواهد شد و اعتماد به بورس برمي گردد.معافيت ماده ۱۴۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم درقانون است و نبايد در بودجه در مجلس حذف شود.
وي ميانگين قيمت ۷۱دلار براي هر بشکه نفت را در سال جاري در نظر  گرفتيم که تا کنون بالاتر از اين رقم اتفاق افتاده است.
وي گفت: سال قبل ۷۰۰ نقطه حادثه خيز در جاده ها رفع شد، نبايد جاده ها باعث مرگ افراد شود.
منظور گفت: امروز کسي پشت نوبتي کميته امداد نداريم.دغدغه رئيس جمهور اين بود که فقر مطلق بايد رفع شود و پرداخت معيشتي در سال ۱۴۰۱حدود ۶ تا ۸ برابر شد.
به گفته وي نظام مالياتي به نظام رفاه وصل شود.
منظور در مورد قانون هدفمندي يارانه ها و تبصره ۱۴ گفت: با مراقبت غير قيمتي مانند سوخت بر اساس پيمايش و همکاري با دستگاهاي است.
منظور گفت: حساب اعتباري براي اين است که تخصيص بر اساس اعتبارات و سامانه متمرکز ستاد صورت گيرد. اين گام مهم براي اصلاح بودجه است.
براي امسال با توجه به قيمت نفت ۵۸۰ همت در بودجه پيش بيني  کرديم که نسبت به بودجه معنادار نيست ۲۰ درصد  است و کاهش داديم.
وي گفت: حمايت از بنگاه‌هاي توليدي در بودجه موارد مستقيم نداريم بلکه از طريق ستاد تسهيل استان‌ها  است برخي مشکلات به سرمايه در گردش است ، رويکرد دولت هدايت اعتبار به توليد است.
وي گفت: قانون بودجه تازه ابلاغ شده است ،جداول بودجه تازه ابلاغ شده و از خرداد بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ عمل مي شود،  قبل آن بر اساس بودجه سال قبل است.
به گفته وي، بودجه بدون کسري است، بودجه بخش نفت را به جاي ۶۲۰ همت به ۵۸۰ همت کاهش داديم يا درآمد واگذاري را کم کرديم تا با منابع بيش براوردي بود.
وي درباره پرداخت مطالبات گندمکاران گفت: از محل هدفمندي يارانه ها پول گندم رد بدهيم، اما چون اين منابع به تدريج در طول سال محقق مي شود، لذا مصوب کرديم از منابع ديگر منابع فراهم کنيم و از يکي دو روز آينده پول گندمکاران را بدهيم، هرچه مطالبه داشته باشند، به تدريج مي دهيم.
به بيان رئيس سازمان برنامه، رشد اقتصادي در دولت ۱۳ بي نظير بود.
رئيس سازمان برنامه گفت: رشد بودجه عمومي امسال ۲۳ درصد است،  سال‌هاي قبل ۳۵ درصد و حتي ۵۰ درصد بود لذا بيش برآورد منابع نداريم.
به گفته منظور، منابع جدول ۸ هدفمندي يارانه سال قبل ۹۰ درصد محق شد و اين را از محل فروش فرآورده نفت و گاز و صادرات درنظر گرفتيم، تخصيص گازوئيل براساس ميزان پيمايش است که به کاهش قاچاق و مصرف واقعي کمک مي کند.
وي در مورد مشکلات واحدهاي توليدي گفت: برخي به دستگاه قضايي مربوط است، يک بخش به ماليات برمي گردد که با تقسيط ماليات کمک مي کنيم.
منظور همچنين گفت: براي شرکتهاي دانش‌بنيان ۷ همت دردنظر گرفتيم.
وي د مورد برنامه هفتم نيز گفت: الان با يک سالگي لايحه برنامه مي رسيم عمده مشکلات رفع شده و ۵ تا ۶ مورد اختلاف مانده کا اميدواريم زودتر ابلاغ شود ، اين  قانون تحولگرا است .
وي در مورد اصلاح ساختار بودجه گفت: اين سند هنوز به شکل نهايي ابلاغ نشده ،اما بخشي از اين سند اصلاح بودجه در برنامه هفتم آمده است.
وي به تلاش دولت براي کاهش وابستگي بودجه به درآمد ناپايدار اشاره کرد و گفت: کسري تراز عملياتي از ۴۳۰ همت به ۲۲۰ همت کاهش يافت، حساب واحد خزانه و پرداخت به ذينفع نهايي از موارد ديگر کاهش ناترازي و اصلاح ساختار بودجه است .
وي دو مرحله شدن تصويب بودجه را گامي براي کاهش‌ ناترازي بودجه و اصلاح ساختار آن دانست.
به گفته معاون رئيس جمهور، امسال قانون دو مرحله بودجه به روال عادي مي رسد و گام مهمي در اصلاح بودجه دانست.
وي بابيان اين که پايه ماليات جديدي نداريم،  گفت: با اجراي قانون پايانه  فروشگاهي ، ماليات واقعي گرفته و تحقق ماليات مانند سال قبل وصول شود.
منظور در مورد رشد اقتصادي گفت: سال قبل رشد ۵.۷ درصد، سال قبل تر ۵ درصد و سال ۱۴۰۰ حدود ۵.۵درصد بود
وي گفت: انتشار اوراق براي تامين مالي دولت است ، در دولت قبل و اين دولت اوراق روشي براي تامين مالي غير تورمي است ۳۳۰ همت بازپرداخت اصل و سود دولت قبل را پرداختيم ميزان سود اين اوراق ۴۲۰ همت است. سهم اوراق از تامين مالي از ۱۴ درصد به ۵.۵ درصد کاهش يافت.
به گفته معاون رئيس جمهور براي ادامه کالابرگ الکترونيکي گفت :دولت اول سال نيمه ارديبهشت مصوب کرد که کالابرگ ادامه داشته باشد .براي کالابرگ ۲۰ همت تصويب شد، سال قبل ۳۰ همت براي کالابرگ در تبصره ۸ قانون بودجه داديم.
منظور اين را هم گفت: دولت سعي دارد قيمت ۱۱ قلم کلاهي خوراکي براي اقشار کم درآمد بر اساس نرخ سال قبل باشد و اطمينان خاطر براي آنها باشد.
وي درباره حساب پيشرفت و عدالت گفت: فروردين ۳۰ همت براي اين حسابها مصوب شد.
وي بيان داشت براي جبران خدمات کادر درمان هم ۱۰ همت منابع پيش بيني کرديم.
وي رويکرد دولت دا انضباطي عنوان کرد و گفت: در جذب نيروي جديد حتي نيروي شرکتي جديد سخت گيري داريم در معاملات دولتي سامانه ستاد و پرداخت ذينفع نهايي و منع خريد خودروي خارجي دستگاه‌هاي دولتي تحت مقررات سخت گيرانه است
به گفته منظور ، خريد دولت به معناي ارائه خدمات به مردم است، ولي تحت نظم و انضباط است ، هزينه دولت در آموزش پرورش و بهداشت‌ يعني خدمت به مردم است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه سقف پرداخت به کارکنان دولت تعيين مي شود، حتي در شرکت‌هاي دولتي از يک سقف بيشتر نيست. در بودجه عمومي دولت اگر منابع باشد، جا دارد خدمات بشتر بدهيم .
وي منابع بودجه عمومي به کل اقتصاد داخلي در سال‌هاي مختلف سال ۹۰ به ۱۲.۱درصد بود، در سال ۱۴۰۲ به ۹.۸ درصد رسيد در کشورهاي رفاه بالاي ۲۵ درصد است.
وي به منابع مطمئن براي دولت اشاره کرد که خدمات به مردم بدهد. عدالت اجتماعي محقق مي شود.
با گفته وي رشد اقتصاد را از سرمايه انساني دانست و گفت: بايد بازمانده از تحصيل به صفر برسد و هيچ کودکي براي تحصيل مشکل نداشته باشد. خدمات بهداشت هزينه مردم به کمترين رقم در برنامه هفتم بايد سهم مردم از درمان به ۲۵ درصد برسد.

منبع:دانا
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8 google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html