خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 230055
دولت مردان نگاه خود را از اقتصاد ليبرال تغيير دهند/سرمايه داري وابسته به دنبال غارت منابع عمومي است
تاریخ انتشار : 1398/11/30 09:42:43
نمایش : 76
کارشناس اقتصادي گفت: در اين نوع نگاه سرمايه داري (اقتصاد ليبرال) ، ادارات و سرمايه دارن خارجي ورود پيدا کرده ، سرمايه داري وابسته شکل مي گيرد که اينها به دنبال غارت منابع عمومي و تمام بخش هاي مختلف و حتي جيب مردم هم هستند، اين افراد روز به روز ثروتمند تر و عموم مردم روز به روز فقيرتر مي شوند.
بهروز مرداني نژاد کارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار جهانبين نيوز ؛ اظهار کرد: مشکل اقتصادي ما در مباني نظري اقتصاد است که از قبل انقلاب تا کنون با اين ديد به آن نگاه مي کنند.

وي با اشاره به اينکه اقتصاد ما يک اقتصاد ليبرال است گفت: اقتصاد ليبرال اين است که فرد به سمت اقتصاد سرمايه داري پيش مي رود و بعد از آن فرد را به سمت اقتصاد سرمايه داري وابسته سوق مي دهد.

مرداني نژاد ادامه داد: در اين نوع نگاه سرمايه داري (اقتصاد ليبرال)  ، ادارات و سرمايه دارن خارجي ورود پيدا کرده ، سرمايه داري وابسته شکل مي گيرد که اينها به دنبال غارت منابع عمومي و تمام بخش هاي مختلف و حتي جيب مردم هم هستند، اين افراد روز به روز ثروتمند تر و عموم مردم روز به روز فقيرتر مي شوند.

تا زماني که سرعت نقدينگي با اين سرعت پيش رود اقتصاد ما حل نمي شود

وي با اذعان بر اينکه در حال حاضر  در اين کشور اقتصاد ليبرال در حال شکل گيري است گفت: تا زماني که سرعت نقدينگي با اين شدت و سرعت پيش رود مشکل اقتصاد ما حل نمي شود.

نقدينگي حل نشود تورم را نميتوان کنترل کرد

اين کارشناس اقتصادي افزود: تا زماني که نقدينگي را نتوان کنترل کرد تورم هم نمي توان کنترل کرد که اين خود تمام ساختارهاي اقتصاد کشور را تحت تاثير قرار مي دهد ، توليد را کنار زده و دلالي در جامعه رايج مي شود که متاسفانه اين اتفاق به شدت در حال رخ دادن است.

مرداني نژاد با اذعان بر اينکه دولت هاي تنبل که نمي توانند منابع خام را تبديل به کالا بکنند و سرمايه اينها خام خوري  است خاطر نشان کرد: وقتي خام خوري اتفاق مي افتد سطح بيکاري افزايش پيدا مي کند، توليد کنار زده مي شود و مردم عادت مي کنند که بدون زحمت پولدار شوند .

تا زماني که خام خوري باشد اقتصاد جايگاه خود را حفظ نميکند

اين کارشناس اقتصادي افزود: تا زماني که خام خوري باشد اقتصاد نمي تواند جايگاه خود را حفظ کند و تا زماني که اين مسئله وجود داشته باشد توسعه شکل نمي گيرد .

نبايد اقتصاد ليبرال در کشور پياده شود

مرداني نژاد با تاکيد بر اينکه دولتمردان نبايد ليبرال را در داخل کشور پياده کنند گفت: نبايد چشم بسته ليبراليسم را بدون آنکه مقتضيات را سنجيد در کشور پياده کرد و بايد بيشتر نگاه ها به توليدات درون سوق داده شود و به شيوه هاي توسعه آن پرداخته شود.

وي با تاکيد بر اينکه بايد توليد کنيم و بتوانيم توليدات را صادر کنيم اظهار کرد: اگر دولت تمام منابع خام را به کالا تبديل کند مي تواند راهگشا بسياري از مسائل باشد .

مرداني نژاد با تاکيد بر اينکه در هيچ چيزي نمي توانيم و نشد نداريم گفت: راه حل را بايد ايجاد کرد اما بعضي ها به خاطر تنبلي سراغ کار نمي روند.
 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی