خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 229339
مرکز آمار ايران: نرخ تورم سال قبل ۸.۲درصد/ بانک مرکزي: تورم سال گذشته ۹.۶درصد
تاریخ انتشار : 1397/01/14 08:44:04
نمایش : 197
در حالي که طبق قانون مرجع رسمي آمارها مرکز آمار ايران نرخ تورم براي سال ۹۶ را ۸.۲ درصد اعلام کرده، اما بانک مرکزي ايان نرخ را براي سال ۹۶ رقم ۹.۶ درصد اعلام کرده است.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، در حالي که طبق قانون مرکز آمار ايران مرجع رسمي و قانوني اعلام همه نوع آمار در کشور است، اين مرکز نرخ تورم براي کل کشور در سال ۹۶ را ۸.۲ درصد و براي مناطق شهري ۸.۱ درصد اعلام کرده است، اما بانک مرکزي نيز براي همين بازه زماني نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرده است. به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از فارس، مرکز آمار ايران اعلام کرد: نرخ تورم در اسفندماه ۹۶ براي کل کشور به ۸.۲ درصد، مناطق شهري به ۸.۱ درصد و مناطق روستايي به ۸.۸ درصد رسيد.

مرکز آمار ايران گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي کشور در اسفند ماه سال ١٣٩٦ را منتشر کرد که نشان مي‌دهد درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوار) در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي کل کشور ۸.۲ درصد، مناطق شهري ٨.١ درصد و مناطق روستايي ٨.٨ درصد است که نسبت به همين اطلاع در بهمن ماه  ١٣٩٦، براي کل کشور و مناطق شهري ٠.١ واحد درصد و براي مناطق روستايي ٠.٣ واحد درصد کاهش يافته است.

١- شاخص کل (بر مبناي١٠٠=١٣٩٥) در اسفند ماه سال ١٣٩٦ براي کل کشور و مناطق شهري عدد ۱۱۱.۴ و براي مناطق روستايي عدد ١١١.٥ را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل براي کل کشور و مناطق شهري ٠.٢ درصد و براي مناطق روستايي ٠.٤ درصد افزايش نشان مي دهد . افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ٧.٢ ، ٧.٣ و ٦.٢ درصد مي‌باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب  ١.٠، ١.١، و ١.٢ واحد درصد کاهش يافته است.

درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوار) در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه سال ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي کل کشور ۸.۲  درصد، مناطق شهري ٨.١ درصد و مناطق روستايي ٨.٨ درصد است که نسبت به همين اطلاع در بهمن ماه  ١٣٩٦، براي کل کشور و مناطق شهري ٠.١ واحد درصد و براي مناطق روستايي ٠.٣ واحد درصد کاهش يافته است.

٢- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب به عدد ۱۱۵.۸ ، ١١٥.٩ و ١١٥.٣ رسيد که نسبت به ماه قبل، اين اطلاع براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ٠.٢، ٠.١ و ٠.٦ درصد افزايش يافته است. شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» نسبت به ماه مشابه سال قبل براي کل کشور ٦.٥ درصد، مناطق شهري ٦.٧ درصد و مناطق روستايي ٥.٩ درصد افزايش نشان مي‌دهد. درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به اسفند ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل براي کل کشور ١٢.٢درصد، مناطق شهري١٢.٣ درصد و براي مناطق روستايي  ١١.٨ درصد است. شاخص گروه «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب به عدد ١١٥.٧، ١١٥.٨ و ١١٥.٢ رسيد که نسبت به ماه قبل براي کل کشور بدون تغيير ، مناطق شهري ٠.١ درصد کاهش و براي مناطق روستايي ٠.٣ درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ٦.١ ، ٦.٣ و ٥.٤ درصد افزايش نشان مي‌دهد. نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ١٢.٤، ١٢.٥ و ١٢.٠ درصد است.

٣- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در اسفند ماه ١٣٩٦ براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب به عدد ١٠٩,٨، ١٠٩.٩ و ١٠٩.٠ رسيد که نسبت به ماه قبل، اين اطلاع براي کل کشور و مناطق شهري ٠.٢ درصد و  براي مناطق روستايي ٠.٣ درصد افزايش يافته است. همچنين ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل براي کل کشور، مناطق شهري و مناطق روستايي به ترتيب ٧.٤، ٧.٦ و ٦.٤ درصد بوده است. نرخ تورم دوازده ماه منتهي به اسفند ماه ١٣٩٦ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه، براي کل کشور ٦.٨ درصد و مناطق شهري ٦.٧ درصد و براي مناطق روستايي ٦.٩ درصد است.

بانک مرکزي: تورم سال گذشته ۹.۶ درصد

از طرفي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هم گزارش داد، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفند‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۶ درصد است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفند‌ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند‌ماه 1395 معادل 9.6 درصد است.

 خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1395 به شرح زير است:

- شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفندماه 1396 به عدد 114.7 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش يافت.

- شاخص مذکور در اسفند‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 8.3 درصد افزايش داشته است.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی