خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 119265
سردار کمالي:
کسر خدمت به امريه‌ها نيز تعلق مي‌گيرد/جمع کسر خدمت‌هاي مربوط به بسيج، تاهل و فرزند بايد حداکثر يک سال شود
تاریخ انتشار : 1393/07/27 12:30:43
نمایش : 19591
به دنبال اعلام خبر «بخشش اضافه خدمت سنواتي سربازان و اعطاي کسر خدمت دوماهه به ازاي هر فرزند» ، شماري از مخاطبان ايسنا سوالات مختلفي در اين خصوص مطرح کردند که جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح به اين سوالات و ابهامات پاسخ داد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از ايسنا، درباره اينکه چرا به سربازان متاهل در حال حاضر کسر خدمتي اعطا نشد ، خاطرنشان کرد: در حال حاضر طول مدت خدمت سربازي 21 ماه است و براي کساني که 21 ماه خدمت مي‌کنند به ازاي هر فرزند دو ماه کسر خدمت تعلق مي گيرد. اما

در آيين نامه جديد که از ابتداي فروردين 94 خدمت سربازي 24 ماهه شد، به ازاي هر فرزند سه ماه از سربازي سربازان کم مي‌شود و همچنين کسرخدمت سه ماهه نيز به متاهلين داده خواهد شد.

کسرخدمت سه ماهه فرزند يا همسر عطف به ماسبق نمي‌شود

وي ادامه داد: در دوره فعلي کسر خدمتي به متاهلان داده نمي‌شود و کسر خدمت‌هاي مربوط به تاهل از سال 94 به بعد است. در حقيقت در حال حاضر تفاوتي ميان سربازان متاهل از نظر طول خدمت سربازي در سال 93 و 94 وجود نخواهد داشت و هر دو به مدت 21 ماه خدمت خواهند کرد.

تنها جمع کسر خدمت‌هاي مربوط به بسيج، تاهل و فرزند بايد حداکثر يک سال شود

وي درباره حداکثر مدت مجاز استفاده از کسرخدمت‌ها نيز اظهار کرد: جمع کسر خدمت بسيج، تاهل و فرزندان حداکثر يکسال بايد باشد، اما کسر خدمت‌هاي ايثارگران و محققين به اين شکل نيست و البته اين کسرخدمت‌ها با يکديگر قابل جمعند بنابراين ممکن است فردي با تجميع کسر خدمت‌هايش تنها به دوران آموزشي رفته و سربازي‌اش به اتمام برسد.

کمالي در توضيح بيشتر در اين باره افزود: به عنوان مثال ممکن است فردي متاهل و داراي دو فرزند باشد که در اين صورت از 9 ماه کسر خدمت برخوردار خواهد شد. از سوي ديگر با انجام کاري تحقيقاتي يا به سبب ايثارگري کسر خدمتي به وي تعلق گرفته باشد که طول خدمت اين دو کسر خدمت با يکديگر جمع خواهد شد. بنابراين بازهم تاکيد مي‌کنم که تنها جمع کسر خدمت‌هاي مربوط به بسيج، تاهل و فرزند بايد حداکثر يک سال شود و اين موضوع درباره ديگر کسر خدمت‌ها وجود ندارد.

22 بهمن آخرين مهلت براي خودمعرفي مشمولان و بهره‌مندي از بخشش اضافه خدمت و تسهيلات کسرخدمت

جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح درباره بخشش غيبت و اضافه خدمت سربازان نيز اظهار کرد: يک فرصت به سربازان غايب داديم که اگر تا 22 بهمن امسال خودشان را براي انجام خدمت سربازي معرفي کنند علاوه بر اينکه به موجب غيبت اضافه خدمت‌هاي سه يا شش ماهه را تحمل نخواهند کرد، به دليل غيبتشان نيز به مرجع قضايي نيز معرفي نمي‌شوند و در ضمن چون تا پيش از سال 94 تکليف سربازي خود را مشخص کرده‌اند طول مدت خدمتشان 21 ماه خواهد بود.

وي ادامه داد: همچنين اين افراد تنها در صورتي که تا 22 بهمن امسال خود را معرفي کنند مشمول کسر خدمت مي‌شوند و به ازاي هر فرزند دو ماه کسر خدمت به آنان تعلق خواهد گرفت و اگر کسر خدمت ديگري نيز داشته باشند مي‌توانند از آن استفاده کنند.

تشديد برخورد با سربازان غايب و فراري از اول مهرماه 94

کمالي درباره آن دسته از سربازان غايب که تا 22 بهمن امسال تکليف سربازي خود را مشخص نکنند نيز گفت: اين دسته از مشمولان اگر چنانچه تا اول مهر ماه 94 وضعيت سربازي خود را مشخص کنند، تسهيلات کسر خدمت تاهل و فرزند به آنان تاهل مي‌گيرد، اما اضافه خدمتشان بر جا خواهد بود و بخششي براي اضافه خدمتشان لحاظ نخواهد شد.

وي افزود: حال اگر سرباز غايبي تا اول مهر ماه 94 خود را براي انجام خدمت سربازي معرفي نکند، پس از اعزام هيچ کسر خدمتي به وي تعلق نخواهد گرفت و اضافه خدمت‌هاي مربوط به غيبت نيز شامل حالش مي‌شود. به عنوان مثال بايد 24 ماه به سربازي رفته و شش ماه هم به سبب غيبت اضافه خدمت کند که مي‌شود 30 ماه سربازي.

کمالي ادامه داد: همچنين اگر از اين تاريخ به بعد غايبان براي انجام خدمت سربازي مراجعه نکنند از نظر ما يعني قصدي براي سربازي ندارند و نمي‌خواهند مشکل خود را حل کنند، بنابراين قانون برخورد با مشمولان و سربازان غايب تشديد شده و علاوه بر اينکه با خود آنان برخورد خواهد شد، با کساني که اين سربازان را به کار گرفته‌اند نيز برخورد خواهد شد و مسئوليت آن با نيروي انتظامي است.

کمالي در ادامه به يکي از شروط مهم در اعطاي کسرخدمت‌ بسيج اشاره کرد و افزود:‌ مشمولان اگر در دوران غيبت با بسيج همکاري کرده باشند، کسر خدمتي به آنان تعلق نخواهد گرفت و تنها کسر خدمت‌هاي زمان غير غيبت برايشان محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال فردي تا سال 90 با بسيج همکاري کرده و پس از آن وارد غيبت شده و همکاري‌اش را با بسيج ادامه داده است. در اين شرايط تنها کسر خدمت‌هاي مربوط به قبل از سال 90 به وي تعلق خواهد گرفت.

ستاد کل مخالف معافيت‌هاي سني است

جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح درباره بحث معافيت‌هاي سني که بارها از سوي مخاطبان ايسنا مورد پرسش قرار گرفته بود، نيز تاکيد کرد: ستاد کل نه تنها هيچ برنامه‌اي براي معافيت سني مشمولان در دست اجرا ندارد، بلکه اساسا موافق آن هم نيست. بنابراين تمامي متولدين 55 به بعد بايد تکليف سربازي خود را مشخص کنند و به نظرم تسهيلات اعطا شده در اين دوره فرصت خوبي براي آنان خواهد بود.

کسر خدمت به امريه‌ها نيز تعلق مي‌گيرد

کمالي در ادامه با اشاره به کسر خدمت‌هاي تاهل و فرزند به ايسنا گفت: اين کسر خدمت به کساني که به دستگاه‌هاي مربوطه تحت عنوان امريه اعزام مي‌شوند نيز تعلق مي‌گيرد و علاوه بر اين کسر خدمت‌هاي ايثارگري و ... نيز به جاي خودش است.

به گفته جانشين اداره منابع انساني ستاد کل نيروهاي مسلح، تنها کسر خدمتي که به سربازان امريه تعلق نمي‌گيرد کسر خدمت‌هاي مربوط به مناطق عملياتي و محروم است.

وي در پاسخ به اين پرسش که اگر مشمولي تا پيش از موعد مقرر براي رفتن به سربازي اقدام کند اما تاريخ اعزامش به سال آينده يا زماني ديگر موکول شود نيز گفت: اقدام کردن براي سربازي يعني آماده اعزام باشد. ممکن است به سبب تعداد زياد متقاضي سازمان وظيفه عمومي که مسئوليت اعزام سربازان را بر عهده دارد تصميم بگيرد مدت اعزام اين افراد را به تاخير بيندازد لذا براي اين افراد نيز مطابق قانون 93 تصميم گيري خواهد شد. به عنوان مثال اگر سرباز غايبي تا پيش از 22 بهمن امسال براي رفتن به سربازي اقدام کند، در صورتي که سازمان وظيفه عمومي تصميم بگيرد وي در تاريخي پس از 22 بهمن به سربازي اعزام شود در اين صورت تمامي تسهيلات در نظر گرفته شده برايش لحاظ خواهد شد.

وي درباره اينکه آيا وظيفه عمومي مي‌تواند به سرعت نسبت به اعزام اين افراد اقدام کند، اظهار کرد: سازمان وظيفه عمومي اين توانايي را دارد و برابر نياز و جا براي سربازان برنامه ريزي و آنان را اعزام خواهد کرد.

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی