خبر
خبر

پر بازدیدترین
خبر های ورزشی
آمار سایت
امروز
-1
دیروز
-1
هفته
-1
ماه
-1
کل
-1
 
کد مطلب: 114989
نتايج نهايي اعضاي شوراي شهرستان فارسان
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 3588

 

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار،

اسامي نامزدها زير به ترتيب، مقدار آراي بدست آورده در انتخابات مي باشند.

 

 

شهر پردنجان

فرامرز        رحيمي پردنجاني                    آقاخان                       عضو اصلي شورا

سياوش     محمدخاني پردنجاني               علي                         عضو اصلي شورا

علي         رحيمي پردنجاني                   عزيزالله                       عضو اصلي شورا

عليرضا     اكبري پردنجاني                       محمد                        عضو اصلي شورا

كورش      رحيمي پردنجاني                    روزعلي                     عضو اصلي شورا

تورج          خاني                                   غفار                        عضو علي البدل شورا

 

شهر جونقان

سعيد   بابائي فر                              خداداد                       عضو اصلي شورا

مريم    قاسمي جونقاني                    ايرج                         عضو اصلي شورا

درويشعلي  خاقاني جونقاني               يدالله                       عضو اصلي شورا

ساسان   طالبي جونقاني                   بيژن                        عضو اصلي شورا

بهروز    رحيمي                                 چراغعلي                   عضو اصلي شورا

اسكندر   ازندجونقاني                         الله وردي                   عضو علي البدل شورا

محسن   صيادي پور                           اروجعلي                    عضو علي البدل شورا

 

 

روستاي چوبين

فتحعلي     يوسفي چوبيني             عبدالرحيم                        عضو اصلي شورا

اسماعيل   يوسفي                         علي اكبر                         عضو اصلي شورا

خدارحم    يوسفي چوبيني               عبدالمناف                       عضو اصلي شورا

ابوالفضل يوسفي چوبيني                  جعفر علي                     عضو علي البدل شورا

علي اكبر محمديوسفي وردنجاني         عليرضا                      عضو علي البدل شورا

 

 روستاي ده چشمه

 پژمان  محمدي ده چشمه                  رحم خدا                     عضو اصلي شورا

سعادت  حيدري ده چشمه                 غلامرضا                     عضو اصلي شورا

سعادت  ابوالقاسمي حاجي پور             دلاور                       عضو اصلي شورا

مصطفي  قاسمي ده چشمه                  علي                     عضو اصلي شورا

شهاب فدائي ده چشمه                        مالك                     عضو اصلي شورا

كرامت  فدائي                                    سبزعلي                 عضو علي البدل شورا

صفدر  اميري ده چشمه                      علي اقا                    عضو علي البدل شورا

 

روستاي کران

محمد شهراني                         خدايار                             عضو اصلي شورا

محمد ظهرابي                          اله داد                             عضو اصلي شورا

بهنام رفيعي كراني                  محمدقاسم                        عضو اصلي شورا

گشتاسب   امامي كراني          برجعلي                            عضو اصلي شورا

مسيح الله  مرداني كراني          حاجي اقا                         عضو اصلي شورا

ابراهيم  شهراني كراني           علي باز                            عضو علي البدل شورا

احمدرضا مرداني                      نوذر                               عضو علي البدل شورا

سخاوت اله  باقري كراني          هدايت الله                        عضو علي البدل شورا

 

 

شهر گوجان

 رضا   هيبتي گوجاني                        جواد                  عضو اصلي شورا

طهمورث جهانبازي گوجاني                 تيمور                 عضو اصلي شورا

محمد  علي مرداني                         يار محمد               عضو اصلي شورا

علي   حيدري                                 جمعه                    عضو اصلي شورا

عادل   حيدري گوجاني                     محمد حسين           عضو اصلي شورا

افشين   جهانبازي                          طاهر                       عضو علي البدل شورا

علي محمد  عليمرداني گوجاني          نياز علي              عضو علي البدل شورا

 

شهر باباحيدر

جهانگير   مرتضوي باباحيدري                  حسين                        عضو اصلي شورا

سيدجواد   رضوي باباحيدري                 سيد علي صالح              عضو اصلي شورا

ايوب كاظمي باباحيدري                         روزعلي                        عضو اصلي شورا

سيدمحمد  هاشمي باباحيدري               سيدعبدالحميد             عضو اصلي شورا

سيدمحمد  اميراحمدي باباحيدري          سيد هيبت الله                عضو اصلي شورا

محمدصالح قاسمي باباحيدري               آقايي                        عضو علي البدل شورا

سيدعلي   هاشمي                            سيدشريف                  عضو علي البدل شورا

 

روستاي بيدکل

شيرويه    مرادي                     نصرت الله                         عضو اصلي شورا

مسعود سلطانيان                  سلطانمراد                        عضو اصلي شورا

خيراله مرادي                          كرمعلي                         عضو اصلي شورا

جعفرسلحشوري دشتمال        علي داد                         عضو علي البدل شورا

سهراب اقاسي                      صفي خان                      عضو علي البدل شورا

 

روستاي چليچه

 فريبرز  محمودي چلچه                 علي اکبر                             عضو اصلي شورا

 يزدان  رياحي                              فريبرز                               عضو اصلي شورا

 افراسياب  صادقي چلچه               محمد                              عضو اصلي شورا

 داود نوروزي                                علي                                 عضو اصلي شورا

 مرادعلي  عباس پورفارساني           محمد مراد                      عضو اصلي شورا

 خسرو محمودزاده                      براتعلي                               عضو علي البدل شورا

 رمضان   نوروزي چلچه               اميرحسين                             عضو علي البدل شورا

 

فارسان

اسدالله  عزيزيان فارساني           يدالله                         عضو اصلي شورا

مينا   خسروي                          قدير                          عضو اصلي شورا

مهدي   اميريان فارساني            کريم                         عضو اصلي شورا

رضا  بهرامي فارساني                   محمدرضا               عضو اصلي شورا

حمزه علي  يوسفي بابادي        حسنقلي                   عضو اصلي شورا

شهاب  مالكي                         رحيم                        عضو اصلي شورا

غلامعباس   مالكي فارساني       نوروزعلي                 عضو اصلي شورا

محمود   اله بخشي فارساني     علي مدد                   عضو علي البدل شورا

شهرام  خسروي                       عباسقلي                 عضو علي البدل شورا

عمار  صالحي فارساني               صولت                    عضو علي البدل شورا

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
شهرستان فارسان در یک نگاه
شهرستان فارسان در يک نگاه

خبرنگار افتخاري
خبرنگار افتخاري

آخرین اخبار
اوقات شرعی