ممانعت از تکثير ويروس مرزي با استفاده از RNA سنجاق سري مبتني بر لنتي وکتور
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، اعظم مختاري يک ايده پرداز چهارمحالي در گفتگو با جهانبين نيوز؛ اظهار کرد:در اين طرح با استفاده از طراحي و ساخت سه مولکول ShRNA  و کلون کردن اين سه ساختار در سه پلاسميد لنتي ويروس مجزا تشکيل مي شود.

وي تصريح کرد: در اين طرح ابتدا پلاسميد انتقال دهنده ي ساختار مورد نظر تهيه شد، سپس از اين پلاسميدها با استفاده از سيستم بسته بندي نسل سوم وکتورهاي لنتي ويروسي بيان کننده ي اين مولوکول هاي RNA تداخلگر تهيه شد.

مختاري با اذعان بر اينکه اين وکتورها به هيچ عنوان قابليت بيماري زايي ندارند تشريح کرد: اين وکتورها همزمان با ويروس هدف به رده سلولي ميزبان تلقيح شدند.

وي ادامه داد: به دليل اينکه اين مولکولها در زمان رو نويسي از ژن هاي ويروس هدف باعث تجزيه ي mRNA مي شوند، چرخه زندگي ويروس متوقف مي شود.

مختاري اضافه کرد : اين مولکولها توانستند در سلولهاي کشت داده شده، تيتر ويروس و پروتئينهاي آن را به ميزان بيش از 90 درصد کاهش دهند و عملا ويروس را سرکوب کنند.

به گزارش جهانبين نيوز؛ ايده پردازان اين طرح علاوه بر اعظم مختاري، بهناز صفار و محمد جواد حاجي حسني نيز مي باشند.