آزادي حسين فريدون شايعه است/ برادر رئيس جمهور سابق در زندان به سر مي‌برد
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از مرکز رسانه قوه قضائيه؛ در پي انتشار برخي ادعاها درباره حسين فريدون در فضاي مجازي، سرپرست دايره نظارت بر زندانيان اقتصادي و کارکنان دولت، درباره آخرين وضعيت اين محکوم، گفت: حسين فريدون در زندان دوران محکوميت خود را سپري مي‌کند.

درويش‌وند، در عين حال تأکيد کرد: اين محکوم‌عليه مانند تمامي زندانيان که از مرخصي قانوني برخوردار هستند، از حق قانوني خود براي پيگيري مسائل پزشکي هم استفاده کرده است.

وي افزود: فريدون به 31 ميليارد تومان ضبط اموال و جزاي نقدي به همين مبلغ محکوم شده است که در آخرين دوره‌اي که به مرخصي اعزام شده بود، اين مسأله نيز پيگيري و بر اساس حکم دادگاه، مجازات ضبط اموال به صورت کامل محقق شد.

درويش‌وند، اظهار کرد: در همين راستا نيز تاکنون 15 ميليارد و 500 ميليون تومان از جزاي نقدي 31 ميليارد توماني وي اخذ شده است.

سرپرست دايره نظارت بر زندانيان اقتصادي و کارکنان دولت، عنوان کرد: حسين فريدون در زندان اوين دوران محکوميت خود را سپري مي‌کند.