تجربه روزهاي سخت‌تر با عدم رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي/نيروهاي تازه نفس تزريق شود
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عليرضا زالي، با بيان اينکه استان تهران و بالاخص شهر تهران روزهاي سخت کرونايي را تجربه مي‌کند، برنامه ريزي براي افزايش ظرفيت بيمارستان‌ها به منظور بستري بيماران کرونا را مسئله‌اي مهم دانست و گفت: تمامي راهکارهايي که توسط رؤساي بيمارستان‌ها مي‌توانند مورد استفاده قرار گيرند و موجب افزايش ظرفيت بيمارستان‌ها براي درمان بيماران کرونايي شوند، بررسي شده است.

وي افزود: لازم است ظرفيت‌هايي تجهيزاتي، درماني و دارويي بيمارستان‌ها بيش از هر زمان ديگري مورد حمايت بيمه‌ها قرار گيرد.

زالي يادآور شد: طبيعتاً در ادامه مسير سختي که بيمارستان‌ها در روزهاي آينده با آن رو به رو هستند، تأمين، تدارک و استمرار اين خدمات مستلزم آن است که حمايت‌هاي لازم از سوي سازمان برنامه و بودجه و به ويژه مسئله بيمه‌هاي تکميلي، پايه و پوششي صورت گيرد.

وي با بيان اينکه فصل مشترک نگراني رؤساي بيمارستان‌ها مسائل مالي و اعتباري و نيروهاي انساني است، گفت: بسياري از بيمارستان‌ها با کاهش درآمدهاي اختصاصي مواجه اند و تأمين دارو و وسايل حفاظت فردي بار سنگيني را به بيمارستان‌هاي درگير با کرونا اضافه کرده است.

وي تصريح کرد: طبيعتاً درخواست ما بيش از هر زمان اين است که بيمارستان‌ها در اين روزهاي سخت تنها نمانند و با کفايت کامل هرچه سريع‌تر منابع مالي و اعتبارات بيمارستان‌ها تأمين شود.

زالي تاکيد کرد: اما لازم است بدانيم اگر در سطح جامعه پروتکل‌هاي بهداشتي رعايت نشود و حساسيت‌هاي لازم اعمال نشود ما روزهاي سخت‌تري را در حوزه درمان بايد تجربه کنيم.

وي با اشاره به خستگي نيروهاي انساني و لزوم ترميم رمق و ريکاوري آنان، گفت: تاکيد ما اين است که هرچه سريع‌تر در رابطه با تأمين مجوزهاي استخدامي بدون هرگونه بوروکراسي اداري اقدام شود تا نيروهاي تازه نفس به جمع بيمارستان‌ها اضافه شوند.

زالي تاکيد کرد: البته هميشه پيشگيري بهتر از درمان است و تاکيد ما بر پيشگيري و کاهش بار مراجعان به بيمارستان‌ها است.

منبع: مهر