کمک مومنانه جلوه اي زيبا از مشارکت و همدلي
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از جهانبين نيوز؛ سردار علي محمد اکبري فرمانده سپاه حضرت قمر بني هاشم (ع) چهارمحال و بختياري صبح امروز در جلسه مواسات و کمک مومنانه به صورت ويدئو کنفرانس با اشاره به اينکه طرح رزمايش کمک مومنانه اتفاق خوبي را در استان رقم زد اظهار کرد: رزمايش همدلي و کمک مومنانه خاطره خوشي را در ذهن نيازمندان برجاي گذاشت.

وي تصريح کرد: در مرحله اول رزمايش کمک مومنانه ۲۷ ميليارد جمع آوري و ۳۰۰ هزار بسته معيشتي و بهداشتي در بين نيازمندان توزيع شد.

اکبري ادامه داد: کار گروه هاي جهادي همان گونه که انجام شد بازهم ادامه دار است .

وي عنوان کرد: مرحله دوم رزمايش کمک مومنانه نيز در قالب نهضت تعاون و هم دلي با راه اندازي قرارگاه شهرستاني و استاني هم زمان با دهه ولايت انجام مي شود.


وي عنوان کرد: ماه محرم اين رزمايش تداوم دارد و مردم نزرهايي که کرده اند مي توانند به قرارگاه مواسات و کمک مومنانه بدهند تا بين نيازمندان توزيع شود.