بايد قانون را اصلاح کنيم تا افراد مؤثري در مجلس داشته باشيم
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان با حضور در برنامه تلويزيوني «نگاه يک» در خصوص بررسي صلاحيت‌ها اظهارداشت: در بررسي صلاحيت‌ها يک مقطع هيأت‌هاي اجرايي را داريم و کار در نهايت به هيأت‌هاي نظارت شوراي نگهبان در نهايت ارسال مي‌شود.

وي افزود: بالاي ۱۶ هزار ثبت نام داشتيم و باعث تأسف است که نتوانستيم شرايط درستي را فراهم کنيم. هيأت نظارت منصوب از سوي شوراي نگهبان وظيفه دارد همه آنهايي که هيأت اجرايي بررسي کرده را بررسي کند. در بررسي اول شانزده هزار نفر به چهارده هزار و پانصد نفر رسيد که بار بسيار زيادي بود.

کدخدايي گفت: افرادي را داريم که بيکار هستند و ثبت نام کرده اند. در شوراي نگهبان براي نگهداري اين پرونده‌ها بايد چقدر بپردازيم؟ اينها هزينه‌هايي است که تحميل مي‌شود؛ بايد قانون را اصلاح کنيم تا افراد مؤثري در مجلس داشته باشيم.

منبع: مهر