جزئيات نامه‌نگاري شافعي با سيف
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي، به منظور ايجاد شفافيت در بازار درخواست کرد تا فهرست واردکنندگاني که تاکنون ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کرده‌اند، در اختيار پارلمان بخش خصوصي قرار گيرد.

وي در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي ضمن تقدير از تلاشهاي ولي الله سيف و همکارانش در بانک مرکزي، خواستار افشاي اسامي افرادي شد که براي واردات، ارز ۴۲۰۰ توماني دريافت کردند.

رئيس اتاق ايران پيرو مذاکره با رئيس کل بانک مرکزي در نشست شوراي پول واعتبار، طي نامه‌اي به شماره ۳۱۹۶/۱/۱۰/ص که در تاريخ ۲ تيرماه سال جاري براي بانک مرکزي ارسال شده است، از ايشان درخواست کرد به منظور ايجاد شفافيت در بازار و کنترل نوسانات قيمتي اخير، فهرست کاملي از واردکنندگاني که به آنها ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص پيدا کرده، در اختيار اتاق ايران قرار گيرد.