روز قدس کابوس جنايتکاران رژيم صهيونيستي است
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي با دعوت از مردم سلحشور و روزه دار ايران اسلامي براي حضور گسترده در راهپيمايي روز قدس اظهار داشت: اين روز مبارک، ميراث بزرگ حضرت امام خميني ره و نماد انسجام و پويايي جهان اسلام براي دفاع از آرمان فلسطين و مقاومت در برابرظلم، تجاوز و سلطه طلبي رژيم صهيونيستي و حاميان آن است.

دبير شوراي عالي امنيت ملي، حمايت ايران از آرمان فلسطين را اقدامي اصولي، اعتقادي و ناشي از تکليف ديني عنوان کرد و افزود: پيروزي‌هاي مستمر محور مقاومت در سوريه موجب افزايش خودباوري و انگيزه کشورهاي اسلامي در برابر سلطه طلبي رژيم صهيونيستي شده است.

شمخاني افزود: مردم قهرمان و شجاع فلسطين هيچگاه منتظر مذاکرات و تصميم ديگران نماندند و غيرت اسلامي خويش را در دفاع از قدس شريف و آرمان آزادي فلسطين با جهاد وايثاردرمقابله با اين رژيم کودک کش به نمايش گذاشتند.

وي روز قدس را کابوسي براي جنايتکاران رژيم صهيونيستي توصيف کرد وافزود: سردمداران وحشت زده اين رژيم در آستانه اين روز بزرگ از طرفي با کشتار مردم فلسطين و هدف قرار دادن امدادگران اوج سبُعيت خود را نشان مي دهند و از طرفي، با دورگردي در اروپا در صدد تضعيف اصلي ترين حامي مردم فلسطين يعني جمهوري اسلامي ايران هستند.

دبير شوراي عالي امنيت ملي تصريح کرد: حضور ميليوني و پر شکوه تر مسلمانان و آزادگان جهان در راهپيمايي روز قدس امسال ضمن خنثي کردن اقدامات مذبوحانه آنان نشان خواهد داد با وجود توطئه هاي گوناگون نظام سلطه، موضوع فلسطين و رهايي قدس شريف از چنگال رژيم صهيونيستي همچنان اولويت اصلي جهان اسلام است و نزديک است روزي که ميراث ماندگار خميني کبير مرگ رژيم جعلي و جنگ افروز صهيونيستي را رقم زند.