يار امام به امام پيوست/ سروش در لشگر عاشورا برگه پايان خدمت گرفت/ استعفاي 15 ميلياردي!
تصاوير نيم‌صفحه روزنامه‌هاي ورزشي دوشنبه 20 دي ماه به مسائل مختلف ورزشي به ويژه فوتبال اختصاص دارد.
 
روزنامه‌هاي ورزشي بيستم دي ماه
 
روزنامه‌هاي ورزشي بيستم دي ماه
 
روزنامه‌هاي ورزشي بيستم دي ماه
 
روزنامه‌هاي ورزشي بيستم دي ماه
 
روزنامه‌هاي ورزشي بيستم دي ماه
 
روزنامه‌هاي ورزشي بيستم دي ماه
 
روزنامه‌هاي ورزشي بيستم دي ماه