برترين کاريکاتور هاي هفته؛
سردرگمي طارمي بين پرسپوليس و ريزاسپور/عبور از رکود تورمي/پولم رانگيرم خودم را مقابل باشگاه آتش مي زنم


 
سردرگمي طارمي بين پرسپوليس و ريزاسپور

کاريکاتور


تغيير لباس بارسلونا و رئال که هر دو به تازگي از پيراهن دوم خود رونمايي کردند. دست بر قضا هر دو لباس، بنفش است.

کاريکاتور


هيس! پرستاران کتک مي‌خورند اما فرياد نمي‌زنند!

کاريکاتور


امير عابديني: فقط پاسخ در سطح وزير را مي دهم!

کاريکاتور
ستاره سابق فوتبال: پولم رانگيرم خودم را مقابل باشگاه آتش مي زنم!

کاريکاتورکودکي که از صحنه اعدام فيلم ميگرفت!

کاريکاتور


عبور از رکود تورمي

کاريکاتور


هواي تهران گرم تر مي شود!

کاريکاتور