حکم روحاني براي عارف

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، طي ماه‌هاي اخير و حتي پس از انتخابات رياست‌جمهوري در سال ?? که محمدرضا عارف از حضور در کارزار انتخابات رياست‌جمهوري کنار کشيد در برخي از محافل صحبت از اين بود که دکتر محمدرضا عارف به زودي از سوي رييس‌جمهور به عنوان رييس فرهگستان علوم انتصاب خواهد شد.

اعتماد نوشت: حکم رياست رضا داوري اردکاني که از سال ?? تاکنون رييس فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي است در دولت احمدي‌نژاد تمديد نشده بود و گفته مي‌شود که خود وي ديگر تمايلي به ادامه رياست فرهنگستان علوم ندارد و شخصا دکتر عارف را براي رياست فرهنگستان علوم به رياست‌جمهوري پيشنهاد داده است که با موافقت دکتر روحاني مواجه شده است. اما تا اين لحظه اين خبر تاييد نشده و همچنان گمانه‌ها براي انتخاب دکتر عارف قوي است.

منبع: افکار