برگزاري آزمون ورودي مدارس معارف اسلامي صدرا شهرستان فارسان

 

 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، 70 نفر ازدانش آموزان پايه ي سوم مدارس متوسطه اول دخترانه شهرستان فارسان درآزمون ورودي مدارس معارف اسلامي صدرا به رقابت پرداختند . 

pp 1

اسلامي ، مديرآموزشگاه دخترانه ي معارف اسلامي صدرافارسان ، در خصوص برگزاري اين آزمون و شرايط پذيرش در اين مدارس گفت: خرداد ماه هرسال ،آزمون ورودي دبيرستان هاي معارف صدرا جهت ثبت نام از دانش آموزان مستعد علمي و اخلاقي سوم متوسطه اول برگزار مي گردد که پس از اعلام نتايج آزمون كتبي،ازطريق مصاحبه تعداد30 نفراز دانش آموزان جهت ثبت نام در پايه ي اول دبيرستان معارف اسلامي انتخاب مي گردند.

pp 2